Category Archives: Aborcja

Cała Polska broni świętości życia i rodziny

2012-03-26 W dobie zagrożenia nihilizmem jaki niesie ze sobą lewacki relatywizm, Polacy manifestują, że takie wartości jak ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także rodzina jako związek mężczyzny i kobiety, są dla nich trwałe i ważne. W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Dnia Życia i Rodziny. Polacy przeszli m. in. ulicami  Read more »

Wojciech Cejrowski o przeludnieniu

Fragment programu Wojciecha Cejrowskiego.   http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UrX4FFugJqs   Przesłane przez tojaniewiem5 dnia 12 lis 2011 Za; http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/

Julian Rose – List do rolników i konsumentów

    WAŻNE: List Sir Juliana Rose do do rolników i konsumentów w sprawie GMO – roześlij dalej! List do rolników i konsumentów Sir Juliana Rose – rolnika, ekologa i pisarza – prezesa ICPPC International Coalition to Protect the Polish Countryside  –  Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Przesłane przez monitorpolski dnia 11 lut 2012 http://www.icppc.pl/  Read more »

Polacy przeciwko zabijaniu dzieci – spektakularna klęska feministek

Krzysztof Kasprzak Fundacja Pro – prawo do życia dowiedziała się, że pomimo zaangażowania blisko trzydziestu organizacji oraz lewicowych środowisk dysponujących ogromnymi środkami finansowymi nie udało się zebrać wymaganych 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy ułatwiającej zabijanie dzieci. Suma 30 tysięcy zebranych podpisów przez organizatorów akcji „Tak dla kobiet”,  pokazuje jak niewielkie jest poparcie dla aborcji  Read more »

Wspieraj akcję – PRAWO DO ŻYCIA – jak można nas wspierać

Darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji PRO na jej działalność statutową można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowanie na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:   Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4,  Read more »

Marsz za życiem w Kanadzie – 10 maj 2012 Ottawa – kampania przeciwko aborcji

National March for Life 2012 Promo – YouTube.flv Przesłane przez CLCYouthTV dnia 2 lut 2012 The National March for Life is quickly approaching and this years line-up of speakers- you DON’T want to miss! To sign-up today for the March for Life, the Youth Banquet/ Rose Dinner OR the Youth Conference, please contact Campaign Life  Read more »