W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma prawa do zawarcia „małżeństwa” homoseksualnego – Przełomowe orzeczenie Trybunału w Strasburgu

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że zakaz adopcji przez pary, żyjące w „związkach partnerskich”, nie jest dyskryminujący. Sędziowie orzekli również, iż w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma prawa do zawarcia „małżeństwa” homoseksualnego.

Orzeczenie o którym mowa zapadło w sprawie wytoczonej Francji przez parę lesbijek – Valérie Gas i Nathalie Dubois –  żyjących w związku partnerskim. Gdy jedna z nich zaszła w ciąże po zapłodnieniu in vitro, druga chciała adoptować jej dziecko. Francuski sąd nie wyraził na to zgody.

Uzasadniając orzeczenie, sędziowie Trybunału uznali, że zakaz adopcji przez pary żyjące w związkach partnerskich nie stanowi ich dyskryminacji, Trybunał podkreślił, że o dyskryminacji nie może być mowy, bo zakaz dotyczy zarówno par homo-, jak i heteroseksualnych.

ETPC orzekł również, że kwestia legalizacji związków homoseksualnych leży tylko w gestii poszczególnych państw. To ważny wyrok, bo Trybunał w Strasburgu wyznacza standardy ochrony praw człowieka od Władywostoku po Lizbonę, czyli w 47 krajach Rady Europy, w tym w Polsce.

Źródło: wiara.pl

Za; http://www.piotrskarga.pl/ – 2012-03-17