NWO już tuż tuż

Dysproporcja między bogatymi i biednymi w krajach OECD osiągnęła najwyższy poziom od ponad 30 lat – wynika z najnowszego raportu Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju.

Raport Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju pokazuje, że przeciętne dochody 10 proc. najbogatszych w krajach OECD są średnio dziewięciokrotnie wyższe niż 10 proc. najbiedniejszych. Luka powiększyła się nawet w krajach uważanych za najbardziej egalitarne – w Niemczech, Danii czy Szwecji – i wynosi obecnie 6 do 1, podczas gdy w latach 80tych poprzedniego wieku wynosiła 5 do 1.

We Włoszech, Japonii, Korei i Wielkiej Brytanii stosunek zarobków bogatych do biednych to 10 do 1, natomiast w Izraelu, Turcji czy Stanach Zjednoczonych aż 14 do 1. Niechlubnymi rekordzistami w ramach OECD wciąż są Chile i Meksyk, gdzie najbogatsi zarabiają 25 razy więcej niż najbiedniejsi, jednak przepaść w tych krajach zaczęła się stopniowo zmniejszać. Biorąc pod uwagę największe gospodarki spoza OECD, największą lukę zarobkową – aż 50 do 1 – ma Brazylia, jednak i tam w ciągu ostatniej dekady rozbieżności te znacząco się pomniejszyły.

Jako główny czynnik wpływający na powiększające się dysproporcje w zarobkach, wymienia się postęp technologiczny, z którego skorzystali głównie wysoko wykwalifikowani pracownicy, znacząco dystansując tych, którzy ze względu na brak kwalifikacji, nie potrafili z niego skorzystać. W krajach rozwiniętych podejmowane są działania na rzecz adaptacji pracowników do zmieniających się wymagań rynku pracy, takie jak promowanie pracy na niepełny etat, w elastycznych godzinach, czy możliwość pracy zdalnej. Aktywizuje to zawodowo głównie kobiety i pracowników z niskimi kwalifikacjami, jednak tzw. elastyczne formy pracy także w rezultacie przyczyniają się do dysproporcji w zarobkach.

OECD wymienia w raporcie duże znaczenie dla kształtowania się dochodowej luki systemu podatkowego wraz z systemem ulg, który – zdaniem analityków organizacji – począwszy od połowy lat 90tych XX w. stał się coraz mniej efektywny w redystrybucji dochodów i zapobieganiu nierównościom społecznym. Wynika to głównie z ograniczania przywilejów dla najbiedniejszych przy jednoczesnym obniżaniu progów podatkowych, z czego korzystają najlepiej zarabiający.

 OBEJRZYJ KONIECZNIE FILM PONIŻEJ !!!!

Film ten systematycznie usuwany jest z YouTube. Dlaczego? Odpowiedź znajdziesz sam po jego obejrzeniu. Thrive (napisy PL) 2:12:00 [Poniższy link jest linkiem prywatnym, niedostępnym w wyszukiwarkach. Podaj go dalej – admin]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HmHIMSgtIwM

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HmHIMSgtIwM

Przesłane przez zatoimi dnia 24 lut 2012

Za http://alexirin.wordpress.com/

———————————————————-

Za; Posted by Marucha w dniu 2012-03-03 (sobota)