Instytut Pamięci Narodowej nie zorganizuje dziś w Sejmie wystawy poświęconej Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel w tej sprawie do szefa Instytutu Łukasza Kamińskiego wystosował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. IPN rozważa przyjęcie innych terminów

Posłowie pytają o wystawę

– Anna Ambroziak

„Instytut Pamięci Narodowej od początku swej działalności organizuje duże i stojące na wysokim poziomie merytorycznym wystawy poświęcone ważnym wydarzeniom z historii Polski. (…)

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wymaga należytej oprawy i nagłośnienia. Duże plansze z obiektywną informacją historyczną oraz posiadanymi przez IPN unikatowymi zdjęciami w połączeniu z prezentacjami multimedialnymi powinny zostać niezwłocznie przygotowane i wystawione w Sejmie. (…)

 Organizacja tej wystawy będzie hołdem dla życia, walki i bohaterskiej śmierci setek patriotów prześladowanych i mordowanych przez komunistyczny reżim”

 – napisał przewodniczący klubu PiS w piśmie z 28 lutego do szefa IPN.

Błaszczak zwrócił się też z prośbą do Łukasza Kamińskiego o rozważenie możliwości zorganizowania takiej ekspozycji w największych miastach Polski, by – jak napisał – obywatele mogli dowiedzieć się więcej o bohaterach walk o niepodległość.

Nawet w sali posiedzeń

„W przypadku niechęci władz Sejmu do udostępnienia pomieszczeń na wystawę deklaruję, że klub parlamentarny PiS może udostępnić na ten cel przypisane dla niego sale posiedzeń”

– dodaje Błaszczak.

Zwrócił się też do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina o podjęcie szybkiej decyzji w sprawie umieszczenia na murze więzienia śledczego Warszawa-Mokotów (tzw. więzienie mokotowskie) tablicy upamiętniającej pomordowanych w czasach stalinizmu Żołnierzy Wyklętych.

„Wspomnienie o Żołnierzach Wyklętych powinno pozostać na zawsze w naszych sercach. Ich niezłomna postawa powinna być przykładem dla przyszłych pokoleń. Tablica przypominająca o ich heroizmie będzie ważnym sygnałem, że Polska nie zapomina o swoich najlepszych synach”

– pisze Błaszczak.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 r. przez parlament „w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

Instytut Pamięci Narodowej uważa jednak, że apel PiS jest spóźniony co najmniej o miesiąc. Dzień upamiętniający Żołnierzy Wyklętych przypada już dziś, apel klubu PiS Instytut otrzymał wczoraj.

– W tej sytuacji zorganizowanie takiej wystawy w Sejmie nie jest możliwe – podkreśla Andrzej Arseniuk, rzecznik IPN.

Tłumaczy przy tym, że rozważy każdy kolejny termin.

Instytut, zaznacza Arseniuk, czynnie wspomaga kultywowanie pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystawy IPN dotyczące tych żołnierzy podziemia są dostępne w większych miastach kraju.

Od dzisiaj ekspozycje te można zobaczyć m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie, Szczawnicy, Radomiu, Płocku czy Nowym Sączu. I oczywiście w Warszawie, przy czym ekspozycja ta będzie dostępna przez cały marzec.

Wystawy poświęcone żołnierzom podziemia są też organizowane poza granicami kraju, w Parlamencie Europejskim w Brukseli ekspozycja zostanie otwarta 6 marca, od 26 lutego jest dostępna w Domu Polonii w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Multipatronat IPN

IPN prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję edukacyjną – promowane są, także w szkołach, książki oraz filmy dokumentalne o podziemiu niepodległościowym.

– Jeżeli jakiś klub lub Sejm będzie tym zainteresowany, możemy się umówić co do prezentacji takiej wystawy. Jeżeli chodzi o prezentacje naszego dorobku, jesteśmy skłonni w każdej chwili i w każdym miejscu pomóc w jej organizacji – deklaruje Arseniuk.

Zastrzega jednocześnie, że tego typu przedsięwzięcia muszą jednak uwzględniać kalendarium prac IPN i że nie mogą być organizowane z dnia na dzień.

Rzecznik Instytutu informuje, iż prezes IPN objął patronat naukowy nad wszystkimi przedsięwzięciami, które będą realizowane przez Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Instytut patronuje też honorowym uroczystościom organizowanym przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patronat obejmie, zgodnie z postulatem Komitetu – jedynie wieczorne uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Nie obejmie uroczystości państwowych, w których weźmie udział prezydent Bronisław Komorowski, gdyż – jak tłumaczy rzecznik Instytutu – jest to uroczystość urzędowa, a nie społeczna – organizuje ją Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Niemniej jednak prezes IPN będzie uczestniczył w złożeniu kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.


Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, upamiętnia rocznicę zamordowania w 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie siedmiu oficerów IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:

ppłk. Łukasza Cieplińskiego, mjr. Adama Lazarowicza, kpt. Józefa Rzepki, kpt. Franciszka Błażeja, kpt. Józefa Batorego, por. Karola Chmiela i mjr. Mieczysława Kawalca.

Egzekucja rozpoczęła się o godz. 20.00. Skazani byli kolejno wyprowadzani na miejsce kaźni. A kat strzelał im w tył głowy.

 Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu.

Za; http://www.naszdziennik.pl – Czwartek, 1 marca 2012


Zapal świecę o godz. 20-tej i wystaw ją w oknie

oddając w ten sposób

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI


Dodaj komentarz