Rosja: przygotowanie do wprowadzenia zakazu promocji homoseksualizmu w całym kraju

Samorząd Sankt Petersburga, drugiego co do wielkości miasta Rosji, przyjął surowe prawo, zakazujące promocji homoseksualizmu. Podobny projekt, zakazujący promocji dewiacji w całym kraju, ma być rozpatrywany w parlamencie federalnym.

 

Uchwała przyjęta przez samorząd lokalny w Petersburgu przewiduje bardzo wysokie kary za promocję homoseksualizmu, który „mógłby spowodować szkody dla zdrowia lub moralnego i duchowego rozwoju nieletnich, albo skłaniać ich do spaczonego postrzegania rzeczywistości, zgodnie z którym tradycyjne i nietradycyjne stosunki małżeńskie uważane są za tak samo społecznie akceptowalne”.

Prawodawcy z Petersburga odroczyli debatę na temat projektu uchwały w listopadzie ubiegłego roku, gdy nie udało się uzyskać porozumienia w kwestii “definicji prawnych” oraz kwoty grzywien. Obecne prawo skutecznie zakazuje wszelkich parad pederastów i pozwala nakładać grzywny w wysokości aż do 500 tys. rubli za “publiczne działania promujące homoseksualizm, biseksualizm i transseksualizm, a także pedofilię wśród nieletnich”. Grzywny są dziesięciokrotnie wyższe niż zakładano w pierwotnym projekcie uchwały.

Decyzje władz miasta skrytykował amerykański Departament Stanu, który przypomniał, że „prawa homoseksualistów są prawami człowieka a prawa człowieka są prawami homoseksualistów”[sic! – admin]. Jeszcze przed przyjęciem uchwały, przedstawiciele Departamentu Stanu prowadzili konsultacje z partnerami w UE w sprawie „dyskryminacji mniejszości seksualnych w Rosji[Żyd…. pardon, amerykańska nachalność we wtykaniu swoje ryja w nie swoje sprawy rzuca się wprost w oczy – admin]

Podobne zakazy jak w Petersburgu zostały wprowadzone w Astrachaniu, Riazaniu oraz w regionie Kostroma w Rosji. Co ciekawe, również rosyjska Duma rozpatrzy wkrótce projekt ustawy, która wprowadziłaby federalny zakaz promocji homoseksualizmu w całym kraju.

Pederastię zalegalizował w Rosji w 1993 roku prezydent Borys Jelcyn, mimo zdecydowanego oporu większości obywateli.

——————————————————————————

Źródło: LSN, en.ria.novosti, AS.

http://www.piotrskarga.pl/

Za;  http://marucha.wordpress.com/   – Posted by Marucha w dniu 2012-02-18 (sobota)

 

Dodaj komentarz