Żydowski mason ujawnia plany z 2008 r. zbankrutowania Grecji

Freemason Revealed Greek Plot in 2008

W swoim artykule z 2008 roku (!), mieszkający w Budapeszcie Jean D’Eau, powołuje się na wysokiego rangą członka żydowskiej loży masońskiej w tym mieście, który ostrzegł go, że Grecja została celowo wybrana na kraj, który zbankrutuje, na co oczywiście od razu pojawi się “rozwiązanie”.

Z małych krajów, Grecja najbardziej symbolizuje Europę, a stosunkowo łatwo ją zdewastować po tym jak powróci do własnej waluty. Ma to przekonać przeciętnych ludzi, że jeśli problemu w Grecji nie uda się naprawić, to zbankrutuje także cała południowa Europa, co z kolei pociągnie kolaps systemu finansowego Europy i w rezultacie jej bankructwo.

Sztucznie stworzony “problem” opiera się na tym, że kraje Europy Południowej i Wschodniej, które są w strefie Euro, nie mogą zdewaluować swojej waluty po to by poprawić swoje gospodarki – dewaluacja waluty sprzyja wzrostowi turystyki i eksportu.

W procesie osłabienia wykorzystano skorumpowanych polityków, którzy są na usługach “chazarskich bankierów”. Celem tychże bankierów jest doprowadzenie gospodarek krajów południowej i wschodniej Europy do załamania – podobnie jak gospodarek USA, Chin, Rosji i Indii.

“Rozwiązaniem”, które wkrótce zaproponuje Unia Europejska będzie scentralizowanie budżetu i zaniechanie odrębnych polityk budżetowych i fiskalnych wszystkich krajów Europy. Wszystkie podatki z krajów członkowskich będą bezpośrednio przekazywane Rządowi Europejskiemu, który będzie rozdzielał pieniądze według własnego uznania. Rządy poszczególnych państw przestaną istnieć.

Równocześnie powstanie jedna wielka Armia Europejska, która będzie konkurować z NATO i armią USA.

Jak wiadomo za sztucznie wytworzoną recesją globalną stoją międzynarodowi, głównie europejscy bankierzy, pod przewodnictwem Rotszyldów – ci sami ludzie zresztą też stoją za oszustwem “globalnego ocieplenia”.
Chodzi o to, by przejąć kontrolę nad globem od bankierów amerykańskich i zrealizować ideę połączenia USA i Unii Europejskiej pod ich przewodnictwem, a nie odwrotnie.

Wszystko co obserwujemy jest realizacją “Protokołów Mędrców Syjonu”– świat, który jest kreowany przez syjonistów ma być rządzony przez te same elity, co Królestwo Chazarskie.
Jedyną siłą która może powstrzymać zrealizowanie tych diabolicznych planów są USA, Chiny i Rosja.

Ważną dodatkową rzeczą, którą przekazał żydowski mason autorowi artykułu jest to, że jednym z najważniejszych narzędzi w likwidacji klasy średniej jest złoto.

Jego ceny zaczną nagle rosnąć, co spowoduje to, że majętni ludzie z Zachodu zaczną go masowo wykupywać. Potem nastąpi gwałtowne obniżenie cen złota, w rezultacie czego ludzie zbankrutują.

Ma to nastąpić w ciągu najbliższych dwóch lat.

————————————————————–

Komientarz monitorpolski: Zgadzałoby się to z ostrzeżeniem Davida Wilcocka, który niedawno ujawnił, że na świecie jest o wiele więcej złota, niż nam się to mówi. Ale o tym więcej napiszę innym razem.

Za; http://monitorpolski.wordpress.com/  – Monitorpolski’s Blog

Dodaj komentarz