Czy PFON jest narodową reprezentacją niepełnosprawnych Polaków?

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Instytut Podstaw Informatyki PAN wyrażają sprzeciw wobec sposobu powstawania Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i jego wstąpienia do European Disability Forum. W portalu www.idn.org.plzostał ogłoszony ekspercki sondaż informacyjny na temat aspiracji PFON do reprezentowa- nia niepełnosprawnych w Polsce.

PFON ma być narodową reprezentacją osób niepełnosprawnych i członkiem międzynarodowej organizacji pozarządowej European Disability Forum (EDF) z siedzibą w Brukseli. Jednak w sieci internetowej brak auto informacji PFON o sobie i o swoim zgłoszeniu do EDF. Strona internetowa PFON (www.pfon.org.pl) zawiera tylko informację o adresie biura i telefonie (który z reguły nie odpowiada). Poza tym, wyszukiwarki internetowe na hasło PFON podają reakcję środowiska osób niepełnosprawnych i ich organizacji. A tą reakcją jest sprzeciw organizacji pozarządowych, które uważają, że Forum określiło takie warunki w swoim statucie, których wiele polskich organizacji nie jest w stanie spełnić. Przeczy to zatem misji PFON, której było jednoczenie wszystkich instytucji w celu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Po pierwszym kongresie PFON okazało się, że EDF akceptuje dotychczasowy sposób powstawania PFON, ale w najbliższej przyszłości będzie dążył do wymuszenia takich zmian jego funkcjonowania, które gwarantowałyby otwartość na pozostałe organizacje zrzeszone wokół problemu niepełnosprawności w Polsce i ich udział w demokratycznym zarządzaniu Forum. Niestety, ze strony PFON nie widać żadnych działań wychodzących naprzeciw tej potrzebie.

Dlatego też na stronie http://www.idn.org.pl/varia/sondaz.htm umieszczony został ekspercki sondaż informacyjny. Jego twórcy, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz Instytut Podstaw Informatyki PAN, chcieliby skonfrontować swój przeciw wobec PFON z opiniami ekspertów: Pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji monitorujących przestrzeganie praw obywatelskich, wybitnych działaczy na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, prawników i studentów prawa, naukowców-specjalistów w dziedzinie demokratycznych metod wyłaniania reprezentacji, socjologów oraz parlamentarzystów.

Opinie można przesyłać na adres sondaz@idn.org.pl lub pocztą: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa.
Synteza wypowiedzi zostanie rozesłana do wszystkich respondentów i członków Zarządu PFON, umieszczona w Internecie oraz opublikowana w osobnej broszurze.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.idn.org.pl/varia/sondaz.htm

Data wydarzenia: od 2004-02-20 do 2004-02-20
Organizator: FPMiINR
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
WWW: http://www.idn.org.pl

Źródło: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo
Opracowanie: Iga Majstryszyn (redakcja ngo.pl), dobr
Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl