18 października 2011 – Rzecznik Praw Obywatelskich pomoże w równym traktowaniu

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało ulotkę informacyjną na temat pełnionej przez RPO funkcji niezależnego organu ds. równego traktowania. Ulotka zawiera m.in. formularz wniosku, za pomocą którego każdy może się zwrócić do Rzecznika o interwencję w obronie swoich praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Ulotka RPO – pobierz plik PDF (1.128 KB)

Więcej informacji – na stronach RPO

———————————————————————————

http://emjot.blogx.pl/ – emjot za RPO

————————————————————-

http://emjot.bl