17 października 2011 r. Warszawie – Międzynarodowa Konferencja poświęcona wprowadzaniu w Europie i w Polsce „Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych” i „Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010–2020”

17 października 2011 r. Warszawie w Hotel Golden Tulip odbyła się Międzynarodowa Konferencja poświęcona wprowadzaniu w Europie i w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010 – 2020

Organizatorami Konferencji było Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) i European Disability Forum (EDF)

Temat Konferencji : Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020

Honorowy Patronat objąl Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowskiego

Konferencję poprzedziło w dniach 15 – 16 października posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF). Organizowanie w kraju sprawującym prezydencję w Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji poświęconej osobom niepełnosprawnym połączonej z posiedzeniem Zarządu Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum) stało się już europejską tradycją. Spotkania te służą wymianie poglądów o najważniejszych aktualnych zagadnieniach polityki wobec osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywaniu istotnych spraw z obszaru tej polityki.

W Konferencji głos zabrali m.in.

– na otwarcie wystąpiła Irena Wóycicka – Minister w Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

–  prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

W części drugiej –  Przygotowanie Polski do ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Konferencja zakończyła się przyjęcien Deklaracji Warszawskiej 2011 w sprawie niezależnego życia osób niepełnosprawnych

—————————————-

Projekt: Międzynarodowa Konferencja nt. Węzłowe zagadnienia wdrażania „Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych” oraz „Europejskiej Strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

———————————————————————————

Oprac. http://emjot.blogx.pl/ – emjot za; Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych